Podsumowanie projektu BohaterOn

Uczniowie naszej szkoły przez 4 miesiące brali udzial w projekcie „BohaterOn w Twojej szkole – włącz historię”. Wielokrotnie o tym pisalismy. Dziś przedstawiamy podziękowanie, jakie szkoła otrzymała od organizatorów. Osobne podziękowanie przesłane zostało szkolnemu koordynatorowi – Pani Danucie Giereś. Czujemy się zachęceni do wzięcia udziału w podobnym projekcie za rok.